Liity
kansalais-
puolueeseen
Hae ehdokkaaksi
 

 
 

 

quote mark

MEP Paavo Väyrynen: Valuvian voi korjata vain uudella valulla

Valuvika voidaan korjata vain tekemällä uusi muotti ja suorittamalla uusi valu. Tämä olisi tehtävä tai tähän olisi ainakin varauduttava ennen seuraavan kansainvälisen finanssikriisin puhkeamista. Jos muotti olisi suunniteltu ja rakennettu valmiiksi, kriisi olisi jotenkin hallittavissa.

Muotti tulee rakentaa siten, että nykyinen yhtenäisvaluuttajärjestelmä osittain puretaan. Perusratkaisuna voisivat olla ne mallit, joista keskusteltiin ennen euroon siirtymistä.

Euro säilyisi kaikkien jäsenmaiden yhteisenä rahana, mutta sen rinnalla kaikki jäsenmaat tai ainakin osa niistä käyttäisi kansallisia valuuttoja. Tällaiseen euroalueeseen saattaisivat liittyä nekin EU-maat, jotka toistaiseksi ovat pysyttäytyneet sen ulkopuolella.

Suomen tulee ajaa aktiivisesti ratkaisua, jolla euroalueen valuvika kestävällä tavalla korjataan. Meidän on saatava takaisin oma kansallinen valuuttamme, jonka avulla voimme turvata taloudellisen ja valtiollisen itsenäisyytemme. Tarvittaessa ja tilaisuuden tullen Suomen on tehtävä oma ratkaisunsa.

quote mark

MEP Paavo Väyrynen: Mielikuvapolitiikkaa vai aatteellista tahtopolitiikkaa?

Liikkeen arvot ovat hyvin yleisellä tasolla. Lähes kaikki voivat ne hyväksyä. Niiden pohjalta syntyy todennäköisesti poliittista valtavirtaa myötäileviä ohjelmallisia tavoitteita ja sitä tukevaan mediajulkisuuteen nojautuvaa mielikuvapolitiikkaa.

Kansalaispuolueen arvoilla ja tavoitteilla on laajaa kannatusta sekä eri puolueiden jäsenten ja kannattajien että sitoutumattomien suomalaisten keskuudessa. Näitä samoin ajattelevia Kansalaispuolue pyrkii kokoamaan yhteen Suomen poliittisen suunnan muuttamiseksi aatteellisen tahtopolitiikan avulla.      

Kansalaispuolue on valmis dialogiin. Tärkein päämäärämme on yhteinen: parantaa Suomen poliittisen järjestelmän kansanvaltaisuutta ja toimivuutta. Toivon, että saamme aikaan keskustelutilaisuuksia, joissa voimme kehittää yhteisiä tavoitteita ja  yhteistyötä niiden edistämiseksi.

quote mark

Paavo Väyrynen: Kevättä rinnassa

Äskettäin julkistettu mielipidemittaus ei anna oikeaa kuvaa uusien poliittisten liikkeiden mahdollisuuksista menestyä tulevissa valtiollisissa vaaleissa.

Harkimon liike ei ole rekisteröity puolue, joten se ei voi edes asettaa ehdokkaita. Sinisten kannatus riippuu ratkaisevasti nykyisten kansanedustajien henkilökohtaisesta suosiosta heidän omissa vaalipiireissään.

Uskon siihen, että Kansalaispuolueella on valoisa tulevaisuus, kunhan sen asioiden hoito on saatu palautetuksi lailliseen ja sääntöjen mukaiseen uomaan. Kamppailemme tasaväkisesti Keskustan ja Vihreiden kanssa kolmanneksi suurimman puolueen asemasta, kuten äskettäin julkaisemissani blogikirjoituksissa ( https://www.paavovayrynen.fi/2018/04/27/raskas-ratkaisu-valoisa-tulevaisuus/ ja https://www.paavovayrynen.fi/2018/04/28/selkokielisia-uutisia/ ) arvelin.

Ajankohtaista

Asiat etenevät

Kuten eilen ilmoitin, ehdotin Keminmaan Keskustaseura ry:n jäsenille,
että yhdistys lakkautettaisiin. Päädyimme kuitenkin nopeuttamaan
ratkaisuja siten, että yhdistys on eronnut Suomen Keskusta rp:n,
Keskustan Peräpohjolan piiri ry:n ja Keskustan Keminmaan
kunnallisjärjestö ry:n jäsenyydestä.

Olen myös pyytänyt vapautusta Suomen Keskusta rp:n
kunniapuheenjohtajuudesta. Tästä tehtäneen päätös Sotkamon
puoluekokouksessa.

Paavo Väyrynen

Paavo palaa eduskuntaan kesäkuussa..

Olen nyt päättänyt palata eduskuntaan alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti kesäkuun alkupuolella. Muodostan oman eduskuntaryhmän. Toivon, että Kansalaispuolueen tilanne on siihen mennessä selkiytynyt siten, että se voisi olla Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä.

 

Eduskuntaan palattuani ryhdyn välittömästi johtamaan Kansalaispuolueen valmistautumista eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin.