Kansalaispuolue: Sipilän hallitus tekemässä euroalueesta "tulonsiirto-sossun"

Kansalaispuolue: Sipilän hallitus tekemässä euroalueesta "tulonsiirto-sossun"

Kansalaispuolue tyrmää Euroopan komission ehdotukset euroalueen taloudellisista uudistuksista ja vaatii Suomen hallitusta irtisanoutumaan niistä. Puolue pitää tilannetta Suomen kannalta huolestuttavana, sillä Saksan hallitusneuvotteluissa demarijohtaja Martin Schulz uhosi Saksan tekevän EU:sta liittovaltion vuoteen 2025 mennessä.

Ehdotukset Euroopan valuuttarahaston perustamisesta, euroalueen valtiovarainministerin nimittämisestä ja yhteisvastuuseen perustuvien vakautusjärjestelyjen aloittamisesta ovat lähtölaukaus kisaan, jonka maalina häämöttää Euroopan yhtenäisvaltio. Uudistusten seurauksena Suomen talouspoliittinen liikkumavara ja itsenäisyys katoavat.

Presidentinvaaleissa Paavo Väyrystä tukevan Kansalaispuolueen mielestä euroaluetta esitetään kehitettävän suuntaan, jossa maiden väliset tulonsiirrot vakiinnuttaisivat järjestelmän tehottomuuden. Tällöin huonommassa taloudellisessa tilanteessa olevista maista tulisi vakituisia tulonsiirtojen vastaanottajia.

– Eurooppaan on syntymässä on valtava "tulonsiirtosossu". Miten pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Orpo aikovat perustella suomalaisille tilanteen, jossa heidän julkiset palvelunsa heikkenisivät verorasitteen samaan aikaan kasvaessa? kysyy Kilpeläinen.

– Suomen osuus tulonsiirtounionin yhteisbudjetista voisi olla jopa 10 miljardia euroa vuodessa, huudahtaa Kilpeläinen.

Kansalaispuolueen varapuheenjohtajan Piia Katteluksen mukaan Suomen hallituksen passiivinen EU-linja on viemässä Suomen tulonsiirtounionin osaksi.

– Hallituksen on lopetettava kansallinen itsepetoksemme, jonka mukaan Suomi voisi pysytellä euromaana EU-valtiokehityksen ulkokehällä. Sen sijaan euroeron myötä voisimme hyvin jäädä Ranskan presidentti Emmanuel Macroninkin esille nostamassa monen nopeuden Euroopan mallissa muiden Pohjoismaiden tapaan ulommalle kehälle itsenäisyytemme säilyttäen, ehdottaa Kattelus.

– Hallituksen on joko myönnyttävä Macronin ja komission suunnitelmiin tulonsiirtounionista tai aloitettava valmistelut Suomen eroamiseksi euroalueesta, vaatii Kattelus.


Yhteystiedot:
Sami Kilpeläinen, Kansalaispuolueen puheenjohtaja, puh. 040 552 0646
Piia Kattelus, Kansalaispuolueen varapuheenjohtaja, puh. 040 586 8401

MEP Paavo Väyrynen: Kansanäänestykset perustuslakiin, isäntämaasopimus perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi

Olen ollut mukana valtiollisessa päätöksenteossa lähes puolet Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden ajasta.

 

Tärkein tehtäväni kuluneina lähes viitenä vuosikymmenenä on ollut Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuusaseman turvaaminen.

 

Viime vuosina molemmat ovat vaarantuneet. Valtiollista itsenäisyyttämme uhkaa tiivistyvä EU:n sisäinen yhdentyminen. Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta uhkaavat sekä EU:n yhteisen puolustuksen kehittyminen että tiivistyvä yhteistyö sotilasliitto Naton kanssa.

 

Vastustin Suomen liittymistä Euroopan unioniin ennen muuta siitä syystä, että meille oli tarjolla parempi vaihtoehto, jäsenyys Euroopan talousalueessa ja tiivis pohjoismainen yhteistyö. Olisimme säilyttäneet itsenäisyytemme ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikassa, emmekä olisi joutuneet mukaan ylikansalliseen päätöksentekoon.

 

Suomen liittymistä euroalueeseen vastustin taloudellisten syiden lisäksi myös siksi, että näköpiirissä oli euroalueen muuttuminen unionin ylikansalliseksi liittovaltioytimeksi. Muut Pohjoismaat olivat lisäksi jäämässä euroalueen ulkopuolelle.

 

Kun EU:ssa julkaistiin kesällä 2015 niin sanottu viiden presidentin suunnitelma todellisen talousunionin muodostamiseksi euroalueelle, tein kansalaisaloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Aloite haudattiin perustuslakivaliokuntaan.

 

Tämän kokemuksen perusteella olen  tehnyt kansalaisaloitteen, jonka mukaan perustuslakia olisi muutettava siten, että Suomen suvereniteettia merkittävästi kaventavat kansainväliset velvoitteet olisi aina alistettava kansanäänestykseen. Aloite on nyt allekirjoitettavissa sivulla kansalaisaloite.fi.

 

Perustuslain muuttaminen aloitteessa esitetyllä tavalla turvaisi sitä, että sekä EU:n sisäiseen kehitykseen että Suomen mahdolliseen sotilaalliseen liittoutumiseen liittyvät sopimukset alistettaisiin tulevaisuudessa kansanäänestykseen.

 

Kansanäänestysmenettely turvaisi huolellisen harkinnan Suomen suvereniteettia kaventavia ratkaisuja tehtäessä. Se täydentäisi perustuslain 94 §:n määräystä, jonka mukaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa koskevat ratkaisut on tehtävä eduskunnassa 2/3 määräenemmistöllä.

 

Kaikki Suomen täysivaltaisuutta kaventavat ratkaisut eivät kuitenkaan ole tulleet lainkaan eduskunnan käsiteltäviksi. Eniten keskustelua tässä suhteessa on herättänyt niin sanottu isäntämaasopimus Suomen ja sotilasliitto Naton välillä.

 

Tasavallan presidentin johdolla kokoontunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta päätti heinäkuussa 2014, että Suomi allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan eli niin sanotun isäntämaasopimuksen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton kanssa. Pöytäkirjan allekirjoitti syyskuussa Suomen puolesta puolustusvoimain komentaja. Sopimus on sisällytetty asetuskokoelmaan. Sitä ei ole tuotu eduskunnan käsiteltäväksi.

 

Julkisuudessa on esitetty tulkintoja, joiden mukaan sopimus kaventaisi merkittävästi Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta. Jos nämä tulkinnat pitävät paikkansa, tasavallan presidentti ja päätöksentekoon osallistuneet valtioneuvoston jäsenet ovat saattaneet toimia virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun he ovat hyväksyneet sopimuksen eivätkä ole vieneet sitä eduskunnan käsiteltäväksi.

 

Kun sopimus joka tapauksessa koskee Suomen kansainvälistä sopimusvelvoitetta, sitä ei ole mahdollista saada eduskunnan käsiteltäväksi aloitteen tai kansalaisaloitteen pohjalta.

 

Ainoa keino asian käsittelemiseksi eduskunnassa näyttää olevan sen vieminen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi ministerivastuulain nojalla. Kun päätöksenteossa oli mukana myös tasavallan presidentti, hänenkin oikeudellinen vastuullisuutensa tulisi selvittää samassa yhteydessä.

 

Jotta isäntämaasopimuksen tulkinnoista ja sen velvoittavuudesta saataisiin täysi selvyys, eduskunnassa olisi pantava vireille muistutus päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden virkatointen lainmukaisuudesta. Tähän tarvitaan kymmenen kansanedustajan allekirjoitus. Ellei riittävää määrää kansanedustajia nykyisestä eduskunnasta löydy, seuraavassa heitä saattaa olla.

MEP Paavo Väyrynen: Uutispimentoa ja valeuutisia

Nyt on tasan kuukausi siihen, kun presidentinvaalien kannattajakortit on viimeistään luovutettava oikeusministeriölle.

Kun annoin suostumuksen korttien keräämiseen, lähtökohtana oli, ettei minun olisi tarvinnut itse siihen osallistua. Syksyn tultua olen kuitenkin tukenut keräystä osallistumalla muutamiin tapahtumiin. Perjantaina olin mukana Joensuun markkinoilla, lauantaina Juankosken ja Mikkelin markkinoilla.

Korttien kokoaminen on ollut yllättävän työlästä. Verkostoon kuuluu vain muutamia kymmeniä kerääjiä. Lisäksi kortteja on toimitettu pyynnöstä usealle sadalle henkilölle.

Raaka totuus on, että kannattajani ovat saaneet toistaiseksi kokoon vain vajaat kymmenen tuhatta kannattajakorttia. Jäljellä oleva aika ei riitä siihen, että kortit saataisiin kerätyksi äänestäjiä henkilökohtaisesti tapaamalla. Tästä syystä pyrimme keräämään niitä myös postin välityksellä.

Niinpä huomisessa Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä julkaistaan liite, jossa on kaksi kannattajakorttia. Toivomme, että mahdollisimman moni lehden lukija täyttää kortteja ja lähettää niitä kampanjapäällikölle.

Liitteessä julkaistavassa haastattelussa rinnastan tammi-helmikuun vaalit vuoden 1937 vaaleihin. Niissä silloinen maalle vahingollinen oikeistosuuntaus katkesi, kun Kyösti Kallio valittiin sosialidemokraattien tuella tasavallan presidentiksi. (http://www.paavopresidentiksi.fi/File/va_yrynen-tabloid-4sivua.pdf?591021)     

Korttien keräämistä on vaikeuttanut se, että olen joutunut aikamoiseen uutispimentoon. Kaikkein uutisarvoisimmatkaan kannanottoni eivät ole ylittäneet uutiskynnystä.

Vuoden 2014 Tubecon-tapahtumassa sain erityismaininnan kevään eurovaalien videoblogeistani. Viime päivinä julkaisemani videot (https://www.youtube.com/watch?v=RfwRGSeqFOY, https://www.youtube.com/watch?v=qnm6aj5RmJU https://www.youtube.com/watch?v=G0hXhqDRN0E https://www.youtube.com/watch?v=fg-DeJQy23M https://www.youtube.com/watch?v=5QdIbUAB9j8&t=27s https://www.youtube.com/watch?v=CBHF9zMvJKM ) ovat jääneet julkisuudessa kokonaan pimentoon. Samoin on käynyt aikaisemmissa vaaleissa laajaa huomiota ja suosiota saavuttaneille kampanjatuotteilleni, mukeille ja kirjoille.

Tähän hiljaisuuteen näyttää vaikuttavan se, että kaikkien muiden ehdokkaiden kannattajat toivovat, että en olisi vaaleissa mukana - että jotenkin lakkaisin olemasta.

Kaikki tietävät, että olen Sauli Niinistön ohella vahvin ehdokas vaalin toiselle kierrokselle ja ainoa ehdokas, jolla on mahdollisuudet voittaa hänet.

Lisäksi kaikki ehdokkaat haluaisivat välttyä ottamasta kantaa moniin asiakysymyksiin, jotka olen nostanut jo ennakkoon esille.

  • Miksi EU pyritään muuttamaan sotilasliitoksi, joka olisi Naton eurooppalainen pilari?
  • Miksi kansalaisaloite Suomen jäsenyydestä euroalueessa haudattiin perustuslakivaliokuntaan?
  • Miksi Suomi ei syksyllä 2015 palauttanut rajatarkastuksia kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet ja muut Pohjoismaat tekivät myöhemmin? Miksi Suomi ei ole niitä vieläkään palauttanut?
  • Miksi YK:ssa hyväksyttyjä kestävän kehityksen periaatteita rikotaan räikeästi Suomen sisäpolitiikassa?

Näiden kysymysten tulee olla vaalikeskustelujen ytimessä. Kaikissa näissä asioissa kaikki muut ehdokkaat joutuvat altavastaajan asemaan.

Samaan aikaan kun olen joutunut uutiskatveeseen, vastavoimat ovat ryhtyneet häiritsemään kannattajakorttien keräämistä.  

Sosiaalisessa mediassa on levitetty tehokkaasti ”uutista”, että kannattaisin tavoitteita, joita George Soroksen väitetään ajavan: maahanmuuton lisäämistä, samaa sukupuolta olevien avioliittoja, Ukrainan integroimista EU:iin ja Venäjän vastustamista.

Kaikkien pitäisi tietää, että olen ajanut maahanmuuton patoamista tiukemmin kuin kukaan muu ja että olen vastustanut samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Kaikkien pitäisi tietää, että olen arvostellut EU:n ja Naton Ukraina-politiikkaa. Kaikkien pitäisi tietää, että minun väitetään suhtautuvan liiankin ymmärtäväisesti Venäjään.       

Sorokseen liittyvät valheelliset väitteet perustuvat Euroopan parlamentin vaalikauden alussa laaditun esitteen (https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf ) tahalliseen vääristelyyn. Siinähän on vain lueteltu niitä Euroopan parlamentin  jäseniä, jotka valiokuntajäsenyyksiensä vuoksi käsittelevät kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Olen mukana listauksessa sen vuoksi, että olen kehitysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan varajäsen. Listassa on lisäkseni kuusi muuta suomalaista europarlamentaarikkoa.

Tuohon pari vuotta vanhaan esitteeseen perustuvia valheellisia väitteitä on esitetty usein jo aikaisemminkin. Jostakin syytä ne on lämmitetty uudelleen juuri nyt. Asialla on verkkosivusto theduran.com, joka on tunnettu oikeistolaisista sympatioistaan ja taipumuksestaan tuottaa ns. valeuutisia. On yllättävää, että monet yleensä arvostelukykyisetkin henkilöt ovat langenneet tähän ansaan.   

Tässä vaikeassa mediaympäristössä kannattajakorttien keräämistä on sinnikkäästi jatkettava. On saatava aikaan todelliset presidentinvaalit.            

MEP Paavo Väyrynen: Luokan parasta oppilasta ei EU:ssa palkita

Sain aamulla sähköpostia Metsästyskoiraharrastajat ry:ltä. He pyysivät tukea vaatimukselleen, että susikantaa on ryhdyttävä pitämään tehokkaasti kurissa. En ole metsästyksen harrastaja eikä minulla ole koskaan ollut minkäänlaista koiraa. Tästä huolimatta tuen heidän vaatimustaan.

Susien aiheuttamat vahingot ja haitat ovat havainnollinen osoitus siitä, mihin EU:n puitteissa toteutettava alkuperäisen luonnon suojelu on johtanut.

Vastustin aikanaan Suomen liittymistä Euroopan unioniin sen vuoksi, että meille oli tarjolla parempi vaihtoehto, Euroopan talousalue ja Pohjolan yhteisö. Meillä olisi säilynyt itsenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, maatalouspolitiikka ja aluepolitiikka, emmekä olisi joutuneet mukaan ylikansalliseen päätöksentekoon.

Ajattelin, että EU voisi olla hyödyllinen ilmastopolitiikassa ja muussa toiminnassa  rajat ylittävien ympäristöongelmien hoitamiseksi. Sen sijaan pelkäsin, että sen puuttuminen alkuperäisen luonnon suojelemiseen  saattaisi aiheuttaa ongelmia. Arvelin julkisuudessakin, että Suomi saattaisi joutua EU:n susilaitumeksi.

Kysymys ei ole ollut vain susista ja muista suurpedoista. Heti alkuun  tulivat ylimitoitetut ja kyseenalaisella tavalla toteutetut Natura-ohjelmat. Sitten olemme saaneet kärsiä muun muassa merimetsojen aiheuttamista haitoista ja liito-oravien suojelun varjolla metsien käyttöön kohdistetuista rajoituksista.

Viime aikoina on käynyt ilmeiseksi, että Suomi on joutumassa kohtuuttomaan asemaan myös ilmastopolitiikassa. Ensin meille tuli ylimitoitettu osuus EU:n sisäisessä taakanjaossa. Sitten ryhdyttiin rajoittamaan Suomen mahdollisuuksia täyttää nämä velvoitteet LULUCF-laskentasääntöjen ja metsäbiomassojen kestävyyskriteerien kautta.

Kun nämä suunnitelmat tulivat julki, tein Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille 24.11.2016 kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka EU:ssa estetään jokin jäsenmaan joutuminen kohtuuttomaan asemaan sen vuoksi, että päätöksenteon eri ”siiloista” tulee yhtä aikaa samansuuntaisia kielteisiä päätöksiä.  (https://www.paavovayrynen.fi/2016/11/24/suomen-metsatalous-on-pelastettava/)

Kysymykset Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle ovat harvinaisia. Katsoin kuitenkin perustelluksi tehdä sen siitäkin syystä, että pohjoisille jäsenmaille kielteiset päätökset saattaisivat vaarantaa unionin yhtenäisyyttä. Kansalaisille on vaikea perustella jäsenyyttä unionissa, joka uhkaa murentaa maan talouden perustan.

Aikansa asiaa palloteltuaan Tusk vastasi, ettei tämänkaltainen koordinaatio kuulu hänen tehtäviinsä. Ei näytä kuuluvan kenellekään.

Eurooppa-politiikassa Suomen perusasenne on väärä. Luokan parasta oppilasta ei Brysselissä palkita. Tämä koskee ympäristöpolitiikan lisäksi muun muassa maahanmuuttopolitiikkaa. Suomen on puolustettava tiukasti omia kansallisia etujaan. Niin tekevät useimmat muutkin jäsenmaat. Edunvalvonta voi ja sen pitää silti olla rakentavaa ja diplomaattista.

Vastaukseni metsästyskoiraharrastajien pyyntöön on siis myönteinen: tuen heidän vaatimustaan susikannan kurissapitämiseksi. Susi ei kuole sukupuuttoon vaikka niiden määrää Suomessa rajoitetaan. Muun muassa Venäjällä susilaitumia riittää.

 

 

Kansalaispuolue vaatii liikennepalvelulain kumoamista

Kansalaispuolue on jättänyt kansalaisaloitteen liikennekaareen sisältyvän liikennepalvelulain kumoamiseksi. Aloitteen vireillepanija on Kansalaispuolueen asiantuntijajäsen Ville Kuivalainen ja aloitteen edustajina toimivat Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sekä varapuheenjohtaja Piia Kattelus.


Taksiyrittäjänä toimivan asiantuntijajäsen Ville Kuivalaisen mukaan liikennekaari aiheuttaa henkilö- ja tavarankuljetuksille enemmän haittoja kuin arvioituja hyötyjä.

”Liikennekaari poistaa taksialalta yrittäjäkurssivaateen sekä vähentää koulutusta. Paikallistuntemus- ja kielivaatimus on kirjattava lakiin. Suomen kielen taito on ehdoton perusedellytys turvalliselle taksitoiminnalle," perustelee Ville Kuivalainen.

Kansalaisaloitteen tekijät pelkäävät, että kuluttajahinnat nousevat hintakaton poiston ja markkinaehtoisen hinnoittelun myötä. Laki vaikuttaa negatiivisesti kuljetusalan kotimaisiin työpaikkoihin sekä heikentää palvelun saatavuutta etenkin maaseudulla asemapaikka- ja päivystysvelvoitteen poiston myötä.

"Taksit karkaavat kysynnän perässä kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin. Maaseudulla ei ole toimivaa joukkoliikennettä, joten kuljetuspalvelujen heikko tarjonta kiihdyttää maaseudun autioitumista ja syrjäisten kuntien muuttotappiota", toteaa Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen huolestuneena.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläisen mukaan taksilaki on aiheuttanut valtavasti yhteydenottoja. "Eduskuntapuolueet ovat menettäneet kansan luottamusta johtuen haitallisesta liikennepolitiikasta. Puheet autoihin asennettavista mustista laatikoista ovat aiheuttaneet valtavaa pöyristystä."

Kansalaispuolue kantaa huolta Suomen yhteiskuntajärjestyksestä ja näkee taksien vapauttamisen heikentävän sisäistä turvallisuutta, koska uudistus aiheuttaa kansalaiselle epävarmuutta ja lisää pelkoa käyttää taksipalveluja varsinkin yöaikaan. Lisäksi uudistus luo otollisen maaperän harmaalle taloudelle hintakaton poiston myötä.

”Meidän on syytä miettiä, että onko meillä varaa tinkiä lastemme koulukuljetusten turvallisuudesta liberaalin liikenneuudistuksen vuoksi vai olisiko tärkeämpää taata, että lapsiamme kuljettavat tulevaisuudessakin luotettavat ammattikuljettajat", kysyy kansalaispuolueen varapuheenjohtaja Piia Kattelus.

Kansalaispuolueen kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa aloitteen sähköisesti kansalaisaloite.fi -palvelussa.