Kansalaispuolue

 

Kansalaispuolueen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen, Euroopan unionin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon sekä suoraan että edustuksellisen demokratian keinoin.

Yhdistys hakeutuu puoluerekisteriin kun tarvittava määrä kannatusilmoituksia on saatu kerätyksi.

 

Suomen linjaan Kansalaispuolue pyrkii vaikuttamaan ennen muuta eduskuntavaalien kautta.

Kansalaispuolue toimii siten, että se voi olla mukana kokoamassa laajemminkin yhteen samanmielisiä poliittisia voimia. Raja-aitoja ei rakenneta.

 

Kansalaispuolue puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää Euroopan unionin kehittämistä itsenäisten valtioiden liittona ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana.

Kansalaispuolue edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tukee kiistojen rauhanomaista ratkaisemista. Puolue pyrkii lujittamaan pohjoismaista yhteistyötä ja edistämään vakautta ja luottamusta erityisesti Suomen lähialueilla.

Kansalaispuolue on aktiivinen ihmiskuntapolitiikassa. Se toimii köyhyyden poistamiseksi ja ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Kansalaispuolue on edistyksellinen voima, joka nojautuu henkisiin, hengellisiin ja yhteisöllisiin arvoihin. Se toteuttaa tervettä talouspolitiikkaa ja pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa.

Vastustamme keskittävää metropolipolitiikkaa, joka on vahingollista sekä pääkaupunkiseudulla asuville että maakuntakaupunkien ja maaseudun ihmisille. Kehitämme tasapuolisesti koko Suomea.

 

Kansalaispuolueen vaikutusvalta on sitä suurempi mitä vahvemman tuen se kansalaisilta saa. Pelkällä olemassaolollaan se vaikuttaa muiden puolueiden politiikkaan, joiden on kilpailtava sen kanssa kansan kannatuksesta.

Kansalaispuolueen jäseneksi voivat tässä vaiheessa päästä eduskunnan ja Euroopan parlamentin jäsenet ja entiset jäsenet.

Kaikilla Suomen kansalaisilla on mahdollisuus tulla Kansalaispuolueen kannatusjäseneksi liittymällä tukiryhmään.

Tukiryhmään voit liittyä täyttämällä liittymislomakkeen: http://kansalaispuolue.fi/tule-mukaan/

 

Kansalaispuolue r.p.

Puheenjohtaja Paavo Väyrynen

Varapuheenjohtaja Sami Kilpeläinen